Ασφάλεια Ζωής

«Υγεία τίμιον αλλ’ ευμετάστατον»
Πλούταρχος ,47-120μ.Χ.,Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
(η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Μεγαλύτερο όλων των αγαθών είναι η υγεία. Η ασφάλιση της δεν είναι δυνατόν βέβαια να αποτρέψει την ύπαρξη των προβλημάτων ασθενείας και ατυχημάτων , όμως μπορεί να καλύψει συνέπειες που προκύπτουν τόσο στους ίδιους τους ασφαλισμένους ,όσο και στα εξαρτώμενα από αυτούς μέλη (σύζυγοι και παιδιά), είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε ψυχολογικές. Η ασφάλιση υγείας είναι για τον κάθε άνθρωπο όπως για έναν ναυαγό ένα ξύλο στον ωκεανό ,και οι δύο θα κρατηθούν από κάπου ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζονται για να συνεχίσουν.
Στις μέρες μας, οι ανάγκες για ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι περισσότερες και μεγαλύτερες λόγω των σοβαρών προβλημάτων όπως:

α) η ανεπάρκεια η των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και η αδυναμία εκσυγχρονισμού τους στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες των ασφαλιζομένων,
β) η ανεπαρκής περίθαλψη σε ορισμένα δημόσια νοσοκομεία,
γ) το υψηλό κόστος για αξιοπρεπή νοσηλεία σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
δ) η αύξηση του μέσου ορίου ηλικίας των Ελλήνων, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των προβλημάτων υγείας και επομένως την αύξηση δαπανών για την αγορά υπηρεσιών υγείας.

Έτσι δημιουργείται το πολυπόθητο αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε για τους υποψήφιους πελάτες μας το καλύτερο ασφαλιστικό προϊόν, που θα βασίζεται στις πραγματικές τους ανάγκες, μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πρόγραμμα Υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης συμπληρωματικά με το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισής μου ή με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας μου;
Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες στη χώρα μας διαθέτουν ασφαλιστικά προϊόντα πουλειτουργούν και συμπληρωματικά με οποιοδήποτε Ταμείο κοινωνικής ασφάλισης ή με οποιοδήποτε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα (ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο).

Μάλιστα σε περίπτωση νοσηλείας σας σε «συμβεβλημένο» με την εταιρία νοσηλευτικό ίδρυμα με χρήση του κύριου ασφαλιστικού φορέα σας, προβλέπονται μεγαλύτερα προνόμια όπως, κατάργηση της συμμετοχής του ασφαλιζομένου και μείωση, ή ακόμα και απαλοιφή της απαλλαγής εάν αυτή υπάρχει.

Τι πρέπει να γνωρίζω αν έχω συνάψει οποιουδήποτε είδους δάνειο και «μου έχουν κάνει συμβόλαιο ζωής» (πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου μειούμενου κεφαλαίου) για την αποπληρωμή του δανείου;
Ότι έχετε δικαίωμα να επιλέξετε εσείς την ασφαλιστική εταιρία και τον ασφαλιστικό σύμβουλο που θα σας εξυπηρετεί για το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Ακόμη και αν έχετε κάνει κάποια ασφάλιση στο παρελθόν μέσω της τραπέζης, έχετε δικαίωμα στην ανανέωσή της να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρία. Με αυτό τον τρόπο θα πληρώνετε χαμηλότερα ασφάλιστρα για την ίδια κάλυψη, και το πιο σημαντικό από όλα: Ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος  θα βρίσκεται δίπλα σας να προασπίζει τα συμφέροντά σας!
Σε περίπτωση ατυχήματος / ασθένειας τι πρέπει να κάνω;
Να απευθυνθείτε στον πράκτορα/σύμβουλό σας προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, να σας δώσει τις απαραίτητες συμβουλές που χρειάζεστε και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση και άκοπη αποζημίωσή σας.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσω να αποκτήσω ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα νοσηλείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία;
Προϋπόθεση για την ασφάλισή σας είναι η ηλικία η οποία θα πρέπει να κυμαίνεται από 40 ημερών έως 65 ετών. Μαζί με την αίτησή σας για ασφάλιση θα πρέπει να συμπληρώσετε και το ερωτηματολόγιο υγείας. Ανάλογα με την ηλικία σας και το ιατρικό ιστορικό σας απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες γίνονται σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με την εταιρία.
 • Κάλυψη  των εξόδων νοσηλείας (αμοιβές γιατρών, αναισθησιολόγων, έξοδα χειρουργείου, φαρμάκων, δωματίου, τροφής, με ή χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που έχουν επιλέξει),
 • Επίδομα  νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο (που διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της  και λειτουργεί βοηθητικά για την κάλυψη μικροεξόδων που θα προκύψουν),
 • Διαγνωστικές  εξετάσεις (ο προληπτικός ή κατόπιν παραπεμπτικού ιατρού έλεγχος της υγείας τους),
 • Κάλυψη  των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία-διανυκτέρευση στο νοσοκομείο (καλύπτονται δηλαδή οι σύγχρονες βραχείες νοσηλείες χειρουργικών επεμβάσεων που δεν απαιτούν διανυκτέρευση σε νοσοκομείο)
 • Επίδομα   τοκετού (στις ασφαλισμένες που έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα)
 • Κάλυψη των εξόδων για την επείγουσα μεταφορά των ασθενών (με κάθε μεταφορικό μέσο, μέσα στην ίδια χώρα που συνέβη το περιστατικό),
 • Ελεύθερη  επιλογή νοσοκομείου και θέσης νοσηλείας τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • Ασφάλιση μόνιμης ή πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ασθένεια, ή ατύχημα και η καταβολή του προκαθορισμένου χρηματικού κεφαλαίου με τη διάγνωση,
 • Απαλλαγή  πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας των συμβαλλομένων από οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένων των 5 παρακάτω σοβαρών ασθενειών: εγχείρηση By-Pass, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος, νεφρική ανεπάρκεια) και η διατήρηση των προνομίων τους, αφού αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία (για την υπόλοιπη ζωή τους) να καταβάλει τα ασφάλιστρα  του συμβολαίου τους,
 • Ασφάλιση  μόνιμης ή πρόσκαιρης μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα,
 • Κάλυψη  ιατροφαρμακευτικών και εξωνοσοκομειακών (διαγνωστικών εξετάσεων) δαπανών των ασφαλιζόμενων,
 • Κάλυψη  απώλειας εισοδήματος έπειτα από πρόσκαιρη ανικανότητα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας,
 • Η ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών των ασφαλισμένων (ώστε ν’ απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές και προνόμια των ασφαλισμένων, και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.  Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.
 • Ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο (που προσφέρει συμβουλές για επείγοντα περιστατικά, πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία κ.α.)
 • Δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων (μέσω του Ιατρικού Τηλεφωνικού Κέντρου οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον γιατρό του δικτύου στο ιατρείο του ή σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, στο σπίτι, με προνομιακές τιμές),
 • Έκπτωση ασφαλίστρου (για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, προφέρονται μεγάλες εκπτώσεις στους συζύγους και τα παιδιά τους ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης)

Ως μεσολαβούντες με συνέπεια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις μετέπειτα υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας στις δύσκολες στιγμές τους, όπως:

 • Την  καταγραφή του συμβάντος (ατυχήματος / ασθενείας)
 • Την  ενημέρωση τους για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους.
 • Την  αναγγελία του συμβάντος στην ασφαλιστική εταιρία,
 • Την  παροχή ασφαλιστικών συμβουλών,
 • Τον  καλύτερο και ταχύτερο διακανονισμό της ζημιάς εάν και όταν αυτό απαιτείται,
 • Την  άκοπη και ταχύτατη αποζημίωσή των πελατών μας απευθείας από το γραφείο μας,
 • Την  ανάληψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών αποζημίωσης από εμάς, για τη αποφυγή της εκταμίευσης χρημάτων από την πλευρά των πελατών μας,
 • Την  διαρκή μελέτη των αναγκών των ασφαλισμένων μας για τυχόν αναπροσαρμογές του συμβολαίου τους.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MY UNION

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ

Γίνε και εσύ συνεργάτης της
Diavlos Insurance 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κανάρη 41-43, Θεσσαλονίκη
T.K. 544 53
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 929 006, 2310 922 226
FAX: 2310 922 320
Email: info@diavlos-insurance.gr
ΩΡΑΡΙΟ: Δευ έως Παρ
09:00 – 17:00

EnglishGreek