2310 929 006 [email protected]

Ασφάλεια Οχήματος

Σύμφωνα με το Νόμο, υπάρχει η υποχρέωση σύναψης ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ,για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που τυχόν προκαλέσει το προς ασφάλιση όχημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης από το νόμο (κάλυψη αστικής ευθύνης), υπάρχουν και οι προαιρετικές καλύψεις ασφάλισης οι οποίες έχουν ως στόχο την πληρέστερη κάλυψη καθώς και την οικονομική εξασφάλιση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου . Καλύψεις όπως Πυρός (φωτιά), Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή (ολική & μερική), Θραύση Κρυστάλλων, Κάλυψη Αερόσακου, Φυσικά Φαινόμενα, Ιδίες ζημιές (Μικτή), Προσωπικό Ατύχημα, Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια κ.α. θεωρούνται προαιρετικές καλύψεις.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 ο οποίος ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και τι μου προσφέρει σε περίπτωση ατυχήματος;

Είναι μια συμφωνία στην οποία έχει προσχωρήσει το 94% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου και εξασφαλίζει την άμεση και χωρίς χρονοτριβές αποζημίωση των ζημιωθέντων οχημάτων από την ασφαλιστική εταιρία που ασφαλίζονται οι ίδιοι, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Στη σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα,
β) Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη «Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος» καθώς και να την στείλουν στις ασφαλιστικές τους εταιρίες (κάντε κλικ πάνω στη φιλική δήλωση για να κατεβάσετε το έντυπο),
γ) Να ΜΗΝ υπάρχει τραυματισμός,
δ) Και τα δύο οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο Σύστημα,
ε) Το ατύχημα να έχει συμβεί στην Ελλάδα,
στ) Η υλική ζημιά να μην υπερβαίνει τα € 6.000,
ζ) Να καταθέσει ο κάθε εμπλεκόμενος στην ασφαλιστική του εταιρία το έντυπο φιλικής δήλωσης,
η) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συμπληρωθεί «Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος», υπάρχει η δυνατότητα οι πελάτες που δεν ευθύνονται να κάνουν δήλωση στην Εταιρία (Αρνητική ΣΑΠ). Η Εταιρία αναλαμβάνει την επικοινωνία με την εταιρία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης.

Η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος τιμωρείται από το νόμο (Νόμος 489/76) με τις ακόλουθες κυρώσεις:

 • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 6 μήνες.
 • Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, της τάξεως των €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα οχήματα.
 • Η άδεια οδήγησης μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών, εάν αυτός καταβάλει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσει το ως άνω χρονικό διάστημα, εάν καταβληθεί το πρόστιμο και προσκομισθεί η απόδειξη πληρωμής συνοδευόμενη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.

Ποινικά μπορεί να επιβληθούν :

 • Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο.
 • Χρηματική ποινή μέχρι €3.000
 1. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
 2. Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.
 3. Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
 4. Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
 5. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
 6. Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
 7. Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
 8. Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
 9. Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.
 10. Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.
 11. Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
 12. Σέβομαι τον εαυτό μου, τους συνανθρώπους μου και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MY UNION

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ

Γίνε και εσύ συνεργάτης της
Diavlos Insurance 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κανάρη 41-43, Θεσσαλονίκη
T.K. 544 53
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 929 006, 2310 922 226
FAX: 2310 922 320
Email: [email protected]
ΩΡΑΡΙΟ: Δευ έως Παρ
09:00 – 17:00

EnglishGreek