2310 929 006 [email protected]

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

»Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν» Ιπποκράτης ο Κώος 460-370 π.Χ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (διανυκτέρευση) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου.

Το όφελος και οι καλύψεις
Με τα ιδιωτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις με παραπεμπτικό δικού μας ιατρού ή συμβεβλημένου με την ασφαλιστική εταιρία, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή
 • Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών ή ιατρών δικής μας επιλογής, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’οίκον από συμβεβλημένους ιατρούς, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • 24ωρη Τηλεφωνική Υποστήριξη με ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, πληροφορίες και συντονισμό για την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού
 • Μεταφορά με Ασθενοφόρο
 • Φυσιοθεραπείες από συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές, ακόμα και κατ’ οίκον, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • 1 Check-Up το χρόνο
 • Προγεννητικό Έλεγχο
 • Οδοντιατρικό Έλεγχο, καθαρισμό, φθορίωση

Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες που απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (διανυκτέρευση), συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και που μπορεί να αφορούν σε έξοδα Δωματίου και Τροφής, αμοιβές ιατρών, χειρουργού, αναισθησιολόγου, διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, φάρμακα, διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.

Το όφελος και οι καλύψεις
Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Νοσοκομειακών Δαπανών έχουμε στη διάθεσή μας, ανά πάσα στιγμή, ένα μεγάλο κεφάλαιο για να καλύψουμε τα έξοδα νοσηλείας οποιασδήποτε ασθένειας ή/και χειρουργικής επέμβασης όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι. Αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας χωρίς αναμονές και χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων.
Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Δωμάτιο και τροφή ανάλογα με την θέση νοσηλείας που έχουμε επιλέξει.
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • One-Day Clinic. Καλύπτονται δαπάνες νοσηλείας για θεραπείες ή χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών πράξεων, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν σε περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.
 • Αμοιβές γιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων με ή/και χωρίς να απαιτείται νοσηλεία
 • Δαπάνη φαρμάκων, μικροβιολογικών αναλύσεων, ακτινολογικών εξετάσεων, αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών
 • Δαπάνες Αισθητικών Χειρουργικών Επεμβάσεων εξαιτίας καλυπτόμενου Ατυχήματος
 • Μεταφορά με νοσοκομειακό όχημα προς το νοσοκομείο, εφόσον αυτό είναι ιατρικά επιβεβλημένο.
 • Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, απλούς ή γύψινους επιδέσμους, νάρθηκες
 • Έξοδα χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών και φυσικοθεραπειών.
 • Δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού χεριού, ποδιού και απλού τεχνητού ματιού, μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότη, απινιδωτή ,υλικών οστεοσύνθεσης και ειδικών υλικών όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
 • Δαπάνη ιδιωτικής αποκλειστικής νοσοκόμας (πλήρους απασχόλησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντα γιατρού λόγω της φύσης της νοσηλείας).

Υπάρχουν δύο τρόποι αποζημίωσης:

Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται με την Απευθείας Εξόφλησή τους από την ασφαλιστική εταιρία.
Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια. (Ελεύθερη Πρόσβαση)

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται
μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών. Πρέπει πρώτα εμείς να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια και στην συνέχεια να προσκομίσουμε τις πρωτότυπες αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να μας αποδοθούν τα έξοδα που καταβάλαμε.  (Απολογιστική Αποζημίωση)
Και στους δύο παραπάνω τρόπους σε περίπτωση συμμετοχής μας στα έξοδα θα πρέπει να καταβάλουμε στο νοσοκομείο την όποια διαφορά εάν και εφόσον προκύπτει.

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία και τις παροχές. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενδεικτικά είναι:

 • Η συμμετοχή ή όχι του ασφαλισμένου στο κόστος των Νοσοκομειακών Δαπανών.
 • Η Υποχρεωτική ή όχι χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Η Θέση Νοσηλείας που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος ,δηλαδή αν θα νοσηλεύεται σε Τρίκλινο, Δίκλινο ή Μονόκλινο Δωμάτιο.

Το Ανώτατο Κεφάλαιο που θα έχει στην διάθεσή του ο ασφαλισμένος σε περίπτωση Νοσηλείας.
Η δυνατότητα Νοσηλείας στο Εξωτερικό με ή χωρίς προέγκριση από την ασφαλιστική εταιρία.

Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.
Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει βάσει των αποκλειστικά δικών μας αναγκών και απαιτήσεων βοηθώντας μας να επιλέξουμε συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.
Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MY UNION

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ

Γίνε και εσύ συνεργάτης της
Diavlos Insurance 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κανάρη 41-43, Θεσσαλονίκη
T.K. 544 53
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 929 006, 2310 922 226
FAX: 2310 922 320
Email: [email protected]
ΩΡΑΡΙΟ: Δευ έως Παρ
09:00 – 17:00

EnglishGreek